Energii regenerabile

Suntem pe deplin conştienţi de importanţa protejării mediului înconjurător, de aceea pentru noi este fundamentală colaborarea activă cu acest sector. Ȋn prezent producem componente din fontă şi piese de mari dimensiuni din oţel pentru producerea energiei termo-solare precum şi componente prelucrate pentru multiplicatorul de rotaţie cu roţi dinţate şi piese de până la 1,5 m2 pentru turbine din fontă şi oţel, utilizate în procesul de obţinere al energiei eoliene.